logo

Zobrazit všechny pracovní nabídky

AP, AR, GL Accountant with French or Italian or German or Spanish for a very nice company in Prague. (#10041334)

Praha, CZ
Parler français? Parli italiano? Habla español? Sprechen Sie deutsch?

PeopleConsulting
 is seeking you for a very nice company in Prague:

• AR Accountant - cash collection and/or cash application with French or German or Spanish
• AP Accountant with German or Italian or Spanish


If you are accountant with at least 2 years of experience, if you speak one of the languages mentioned above then we have a very nice opportunity waiting for you.

Our customer is a global company and from the Prague center you will provide support to your European colleagues. You will have the chance to use your language on a daily basis.

The team spirit is fine, work-life balance a key value and the remuneration package attractive. Our client will support you with trainings and the opportunity to grow your career. You will have the chance to use your language on a daily basis.

Required Skills & Abilities:
• French or Italian or Spanish on level B2. English is the internal communication language, B2 required
• Accuracy and excellent attention to detail
• Solid computer skills (Microsoft Office products, SAP is an advantage)
• Knowledge of Billing and Collections procedures within AR processes
Interest to work in a stable and nice environment, to enjoy your work!

WE OFFER:
• 25 days holidays
• Sick days
• Contribution to pension plan
• Cafeteria system - MULTI VOUCHERS (value of 1000K)
• Team building activities

If you are interested in this job opening, please send your CV in English to arnost.schmidt@peopleconsulting.cz
or contact me on +420 606 769 666 directly. We are looking forward to hearing from you!

If there will be no answer within 2 weeks after acceptation of your CV, our client preferred another applicant, who has better fulfilled, according to the sent CV, our clients requirements.

„Prohlašuji, že na základě mnou zaslaných přesných a pravdivých podkladů souhlasím odpovědí na tento inzerát s tím, že společnost People Consulting s.r.o. se sídlem Za Zrcadlem 184, 251 01 Říčany u Prahy - Babice, IČO: 27960382 bude mnou zaslané podklady využívat ke zpracování za účelem zprostředkování zaměstnání, a to i včetně poskytnutí osobních údajů třetím osobám. Jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat. Pověřuji společnost People Consulting s.r.o. k získávání referencí od zaměstnavatele a k poskytování relevantních informací týkajících se údajů o mém zaměstnání. Údaje poskytuji dobrovolně a z vlastního zájmu a uvědomuji si, že uvedení jakékoliv nepravdivé informace, neuvedení podstatné informace nebo klamání je důvodem k okamžitému zrušení možnosti získání zaměstnání.“
 Pokud nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, sdělte nám tuto skutečnost a my Vaše údaje obratem vymažeme.

"I declare that, based on accurate and truthful documents sent by me, I agree by replying to this advertisement that the company People Consulting s.r.o. located at Za Zrcadlem 184, 251 01 Říčany u Prahy - Babice, IČO: 27960382 will use the data sent by me for purposes of job placement which includes providing personal information to third parties. I am aware of my rights under the Act no. 101/2000 Coll. regarding protection of personal data, in particular the right to terminate this agreement at any time. I authorise People Consulting s.r.o to obtain references from employers and to provide relevant information relating to my previous jobs. I will provide information voluntarily and out of self-interest and realise that giving any false information, omission of essential information or deception is reason for People Consulting s.r.o. to immediately cease any activities related to the search for my employment.”
 If you disagree with the processing of your personal data, please let us know and we will delete your data immediately.
Od